Aanmelden

Hartelijk dank voor uw belangstelling in een lidmaatschap van de KCW.

Gebruik onderstaand formulier om u aan te melden als lid van de KCW.

Inschrijven voor cursussen kan uitsluitend op door ons georganiseerde inschrijfavonden. De data van deze avonden treft u aan op de pagina’s agenda en nieuws. De data worden ruim tevoren bekend gemaakt.

Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor onze eigen administratie. Als lid ontvangt U geregeld een nieuwsbrief met daarin informatie over o.a. activiteiten, inschrijfavonden voor de cursussen e.d. Wilt u liever eerst telefonisch informatie inwinnen, neem dan contact op met:

Elly Geessinck Tel. 0543 – 516221

Aanmeldformulier