Cursussen

Algemene informatie cursussen

Alle genoemde bedragen gelden voor 2005 tenzij anders vermeld.

Om deel te kunnen nemen aan onze cursussen moet u lid zijn van onze vereniging. Het lidmaatschap bedraagt € 17,50 per jaar. Inschrijven voor cursussen kan uitsluitend op door ons georganiseerde inschrijfavonden. De data van deze avonden treft u aan op de pagina´s agenda… en nieuws…. De data worden ruim tevoren bekend gemaakt.

Iedere cursus kost € 40,00.
Voor de Uithoudingsvermogenproef zijn de kosten incl. examen € 40,-.

Verder verwachten van wij u dat u uw hond in laat enten voordat u op het veld komt. Dit om eventuele ziektes te voorkomen. Tevens wil het bestuur uw aandacht vestigen op uw aansprakelijkheid voor uw hond(en), tijdens alle door de K.C. te organiseren evenementen. Mocht u niet zeker weten of uw hond wel W.A. verzekerd is, dan raden wij u aan u hierover te laten informeren door uw verzekering.

 

De cursussen worden op verschillende dagen gegeven. De seizoenen zijn als volgt opgebouwd:

Seizoen Welke cursussen Waar Opmerking(en)
Begin april – eind juni Puppy, A, B, GG-Beginners,
GG-I t/m III, Behendigheid,
Veld Kynologenclub
Begin september – eind november Puppy, A, B, GG-Beginners,
GG-I t/m III, Behendigheid, Ringtraining,
Veld Kynologenclub Ringtraining in Café Den Tappen
Half januari – eind maart Puppycursus en A – cursus

Uithoudingsvermogen (UV-proef)

Tuuntehal UV-veld KC

 

Voor meer informatie over onze cursussen kunt u contact opnemen met:Astrid van Schie
Tel. 0543-52 05 73
Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met:Elly GeessinckTel. 0543-516221