FCI Obedience Beginners

Als u de B-cursus met goed gevolg heeft afgesloten kunt u deelnemen aan de cursus FCI Obedience Beginners. Deze cursus valt onder auspicien van de Raad van Beheer. U ontvangt bij het slagen van deze cursus een officieel landelijk erkend diploma. Het examen is een landelijk examen en hiervoor wordt een bevoegd keurmeester uitgenodigd. Het examen bevat de volgende onderdelen:

 1. Gedrag t.a.v. andere honden *
 2. Staan en betasten *
 3. Gebit tonen
 4. 2 minuten liggen in zicht
 5. Volgen aan de lijn
 6. Los volgen
 7. Zit tijdens volgen
 8. Komen op bevel * (‘voorroepen’ op een afstand van 15 meter)
 9. Terugzenden plaats
 10. Vlak apport
 11. Omgang baas-hond *

* : Om voor het diploma in aanmerking te komen, moet u voor deze oefeningen minimaal 5 punten behalen.